Huisregels

 1. Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Bezoekers zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen die op verzoek getoond dient te worden
 2. Het in bezit hebben of verhandelen van (hard-)drugs is niet toegestaan op Zegevieren. Bij constatering van (openlijk) gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht van de bezoeker en de drugs aan de politie.
 3. In het kader van de veiligheid zal Zegevieren haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan;
 4. Bezoekers van Zegevieren betreden het evenemententerrein op eigen risico.
 5. Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen. Bezoekers van Zegevieren dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende kleding is niet toegestaan;
 6. Zegevieren behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen;
 7. Roken in overdekte ruimtes is niet toegestaan;
 8. Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren;
 9. Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door Zegevieren niet getolereerd;
 10. Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zegevieren;
 11. Bij het betreden en verlaten van Zegevieren zullen bezoekers ervoor zorgdragen geen overlast te veroorzaken voor de buurt;
 12. Het is bezoekers niet toegestaan glazen / bekers mee te nemen buiten het festivalterrein;
 13. Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Zegevieren te allen tijde op te volgen;
 14. Bezoekers die zich niet aan de Huisregels en Algemene Voorwaarden Bezoekers houden, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten;
 15. Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Bezoekers.